Allmänna villkor

Allmänt

Co-ching ("Co-ching") erbjuder en plattform för att publicera, erbjuda, söka, boka eller beställa tjänster och produkter för medlemmarna ("Medlemmar") av plattformen. Medlemmar som publicerar och erbjuder tjänster eller produkter kallas för personliga tränare ("PT") och medlemmar som söker, bokar och använder tjänster kallas för klienter ("Klienter").

Nedanstående allmänna villkor ("Villkor") gäller för samtliga Medlemmar av Co-ching.

Med produkt avses PT-pass och andra tjänster eller produkter som köps på webbsidan eller levereras av PT.

Medlemmar accepterar nedanstående Villkor genom att besöka webbplatsen. Villkoren kan när som helst ändras utan särskilt meddelande. Medlemmar är själv skyldig att hålla sig uppdaterade om Villkoren.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll du får tillgång till som Medlem på Co-ching har vi laglig upphovsrätt till. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja materialet. Detta gäller även om den person du delar materialet med är eller har varit Medlem hos oss.

Integritetspolicy och GDPR

Du kan ta del av vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personliga uppgifter här.

Varsamhet inloggning

Co-ching kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som drabbar Co-ching om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

Tillämplig lag

Co-ching tillämpar svensk lag för all verksamhet. Vid tvist ska den avgöras i Allmänna Reklamationsnämnden i första hand, i andra hand ska tvister prövas av allmän domstol i Sverige.

Villkor Klienter

Plats

Co-ching tillhandahåller inga platser eller lokaler för utförandet av PT-pass. Det innebär att pass kan komma att behöva ställas in om det saknas förutsättningar för att utföra passet på den överenskomna platsen, t.ex. i händelse av att andra människor redan upptar platsen när PT-passet ska börja. Om ingen annan plats kan uppsökas så erbjuder Co-ching i dessa fall fri ombokning av passet med samma PT.

Ålder

Du måste vara 18 år eller äldre för att som Klient boka personlig träning på Co-ching, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar kan du anmäla dig om du har fyllt 16 år.

Avbokning

Avbokning som sker tidigare än 24 timmar innan passet återbetalas till fullo medan av- och ombokningar som sker senare än 24 timmar innan passet återbetalas ej och Co-ching förbehåller sig rätten att boka in en annan kund på samma tid. 

Om din tjänst inte levereras

Om din PT blir sjuk eller av annat skäl måste vara frånvarande och Co-ching inte kan leverera vad vi lovat, kompenseras du genom att vi bokar om passet.

Vår sajt är normalt tillgänglig dygnet runt, men avbrott kan förekomma vid uppdateringar av systemet eller på grund av tekniska fel. Vid avbrott i eller försämring av tjänsten får du inte någon ekonomisk kompensation utöver att vi ombokar ditt pass.

Garanti och resultat

Den personliga träningen som rekommenderas via Co-ching är metoder som vi i möjligaste mån baserar på evidens och vår gemensamma erfarenhet.

Co-ching lämnar ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar, men vi kommer alltid göra vårt bästa för att du ska lyckas. Ifall du skulle vara missnöjd med din upplevelse så kontakta oss så återkopplar vi oftast inom en arbetsdag.

Ångerrätt

Du har ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Du har därför rätt att ångra ditt köp av tjänsten inom 14 dagar från att du ingick avtalet. Det är inte möjligt att ångra köpet om PT-passet redan är genomfört.

Medicinskt ansvar och friskrivning

Co-ching ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning och Klienten är själv ansvarig för ett fullgott försäkringsskydd som t.ex. kan innefatta olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. All användning av våra tjänster sker helt på egen risk!

Co-chings PT har ingen medicinsk utbildning, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta en lämplig vårdgivare ifall du har varit sjuk eller skadad och är osäker på om du kan träna.

Uppsägning av villkoren

Avtalet mellan Klienter och Co-ching som speglas av dessa Villkor gäller tills dess att någon av parterna säger upp avtalet i enlighet med dessa Villkor.

Klienter kan avsluta avtalet genom att meddela Co-ching via epost eller genom att ta bort sitt konto på Co-ching. Eventuella inbokade PT-pass hanteras enligt Villkoren.

Co-ching kan med 30 dagars uppsägningstid avsluta avtalet genom att meddela Klienter via epost.

Co-ching förbehåller sig rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid i händelse av att (1) Klienter bryter mot de allmänna villkoren, (2) bryter mot gällande lagar, förordningar och föreskrifter, (3) en uppsägning behövs för att upprätthålla personlig säkerhet eller egendom som tillhör Co-ching. Om avtalet sägs upp är det ej tillåtet för Klienten att skapa ett nytt konto hos Co-ching utan Co-chings skriftliga tillåtelse.

Villkor PT

Ålder

Du måste vara 18 år eller äldre för att som PT erbjuda personlig träning på Co-ching, med målsmans skriftliga medgivande kan du anmäla dig om du har fyllt 16 år.

Oberoende part

Din relation till Co-ching är en oberoende part, du är inte anställd, agent, partner eller på något annat sätt direkt ansluten till Co-ching.

Om du inte kan leverera tjänsten

Du är skyldig att meddela förhinder för att leverera tjänsten så snart du har kännedom om att du har förhinder. Efter att du meddelat Klienten och kommit överens om passet ska bokas om eller avbokas så meddelar du Co-ching detta samt att du administrerar bokningen på plattformen.

Publicering av tjänster

PT har rätt att prissätta och schemalägga sina erbjudna tjänster så som de själva väljer. Co-ching förbehåller sig rätten att avgöra vilka typer av tjänster som kan erbjudas.

Sökning av tjänster

Resultaten av sökning av tjänster på Co-chings plattform beror på algoritmerna som används. Co-ching förbehåller sig rätten att välja hur sökresultat presenteras och baserat på vilka algoritmer. 

Uppsägning av villkoren

Avtalet mellan PT och Co-ching som speglas av dessa Villkor gäller tills dess att någon av parterna säger upp avtalet i enlighet med dessa Villkor.

PT kan med 30 dagars uppsägningstid avsluta avtalet genom att meddela Co-ching via epost eller genom att ta bort sitt konto på Co-ching. Co-ching förbehåller sig rätten att boka om innestående bokningar till en annan PT.

Co-ching kan med 30 dagars uppsägningstid avsluta avtalet genom att meddela PT via epost.

Co-ching förbehåller sig rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid i händelse av att (1) PT bryter mot de allmänna villkoren, (2) bryter mot gällande lagar, förordningar och föreskrifter, (3) får återkommande dåliga recensioner, återkommande avbokar bokade PT-pass eller misslyckas med att svara på bokningsförfrågningar eller (4) en uppsägning behövs för att upprätthålla personlig säkerhet eller egendom som tillhör Co-ching. Om avtalet sägs upp är det ej tillåtet för PT att skapa ett nytt konto hos Co-ching utan Co-chings skriftliga tillåtelse.

Lagar, förordningar och föreskrifter

PT är skyldig att följa alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter.